L.L.S. Bartalits

Egypte en het panarabisme

Het Arabierendom is in Egypte minder constant dan in Syrië en het wordt thans door het Egyptendom verduistert. Toch blijft het een belangrijk bestanddeel van de Egyptische ziel, hetgeen betekent dat het arabisme/panarabisme opnieuw zou kunnen opleven aan de oevers van de Nijl.

verschenen: Mei 1978, blz. 695

jaargang: 45/08