Jan Bronsveld

Egypte na de januarirevolutie: waarheen?

Met de januarirevolutie is in Egypte een pagina omgedraaid. Veel oorzaken zijn aan te geven waarom de Egyptenaren in feite vrij onverwachts zo massaal tegen het autoritaire regime van Moebarak zijn gaan demonstreren. De voornaamste oorzaak ligt op het vlak van menselijke waarden. De revolutie is vooral een roep om vrijheid, waardigheid en respect, rechtvaardigheid en democratie. De uitdagingen waarmee het nieuwe Egypte geconfronteerd wordt zijn enorm. De toekomst van het land is weliswaar onduidelijk, maar een begin naar iets nieuws is gemaakt.

verschenen: November 2011, blz. 867

jaargang: 78/10