Erik Faucompret

Egypte onder Sadat

Niet alleen Sadats eigenwillige vredespolitiek heeft hem in binnen- en buitenland een sterke oppositie bezorgd: zijn vele initiatieven en pogingen om – na de openlijke breuk met de Sovjet-Unie – landbouw, industrie, economie en handel op een heel andere, meer Westerse leest te schoeien, hebben geenszins de voor en door de Egyptische bevolking verhoopte vruchten afgeworpen. En met Egyptes meest prangende probleem van de overbevolking is Sadat evenmin in het reine gekomen.

verschenen: Juli 1982, blz. 901

jaargang: 49/10