Ed de Moor

Egyptische schrijvers op de bres voor vrijheid meningsuiting

Het begon met een bijeekomst van schrijvers in Cairo. Als resultaat hiervan stelde Al-Hákim een manifest op waarin gepleit werd voor een vrije discussie over het regeringsbeleid van Sádát. Veel opschudding was het gevolg, maar nog sterker was de invloed van Al-Hákíms boek ‘Terugkeer van het bewustzijn’.

verschenen: Oktober 1977, blz. 44

jaargang: 45/01