Peter Bursens

Eigen verkiezingen eerst

Mogen de verkiezingen voor verschillende bestuursniveaus tegelijk plaatsvinden? Of moet elke stembusgang beperkt blijven tot het aanduiden van vertegenwoordigers op één enkel niveau?

verschenen: Mei 2004, blz. 444

jaargang: 71/05