Fernand Van Neste

Eigendom ethisch gewikt en gewogen

Eigendom als rechtsinstelling nodigt uit tot ethische bezinning. Door eigendomsbevoegdheid (beschikken) komen nieuwe goederen tot stand, maar andere verdwijnen, ondanks hun waarde en nuttigheid. Eigendom helpt mede vrijheid tot stand brengen, maar welke vrijheid komt tot stand en wat doen we ermee? Eigendom betekent macht t.a.v. medemensen, alsook heerschappij over de dingen. Drie redenen tot ethische bezorgdheid.

verschenen: April 1995, blz. 340

jaargang: 62/04