Jürgen Moltmann

Einde en begin van het millennium

Armoede of rijkdom van de hoop?

Voor het jaar 2000 goed en wel begint, is het zinvol nog eens even achterom te kijken. Dan valt de tegenstelling op tussen het tijdperk van de vooruitgang en dat van de vernielingen, de negentiende en de twintigste eeuw. Zonder verzoening op de massagraven van de twintigste eeuw is er geen alternatieve toekomst voor het leven in de eenentwintigste eeuw. De christelijke toekomstverwachting blijft in de kern een verrijzenishoop.

verschenen: December 1999, blz. 963

jaargang: 66/11