Rob Faesen

Ellende als genade

Twee Terrible Sonnets van G.M. Hopkins

De Terrible Sonnets van G.M. Hopkins, nog onlangs in een nieuwe Nederlandse vertaling toegankelijker gemaakt, zijn vaak ten onrecht verstaan en gecommentarieerd als de uiting van ongeloof van een verkrampte religieus. Zij verbeelden en verwoorden echter, op weergaloze wijze, hoe in en door de ervaren zinloosheid en ontmenselijking een onvermoede God zich kan laten kennen en ontmoeten.

verschenen: Juli 1985, blz. 791

jaargang: 52/10