Cornelis Verhoeven

Emancipatie zonder alternatief

Wij verstaan gewoonlijk onder emancipatie de strijd waardoor een persoon of een groep zich bevrijdt van een overheersende macht. Een vergelijking met de oorspronkelijke betekenis van emancipatie doet de auteur tot de conclusie komen, dat een bestrijding van machten die niet tegelijk een ontmythisering is van elke macht, dus ook van de eigenmachtigheid, zichzelf de toegang beneemt tot elke vorm van vrijheid die groei en creativiteit mogelijk maakt.

verschenen: Oktober 1972, blz. 49

jaargang: 40/01