Frans Van Campenhout

Emiel Schiltz

Antwerps advocaat, politicus en journalist (1865-1929)

Meestal zonder meer beschouwd als een van de prominente vertegenwoordigers van het daensisme, blijkt Emiel Schiltz slechts relatief korte tijd een voor- en medestander van die politieke beweging geweest te zijn. Zijn levensloop was veeleer exemplarisch voor die van vele Vlaams- en/of sociaal voelende Vlamingen van katholieken huize, die in gewetensnood raakten zodra een Vlaams-nationale of sociale politieke beweging de vrijzinnige, linkse of zelfs uitgesproken anticlerikale toer opging.

verschenen: Juni 1985, blz. 726

jaargang: 52/09