Stefaan van den Bremt

Emile Verhaeren, een Vlaamse Walt Whitman of een Vlaamse Neruda?

Honderd jaar geleden kwam Emile Verhaeren (1855-1916) in Rouen om het leven. Met hem verdween de vreedzame anarchist die een poëtische stem gaf aan de arbeidersbeweging, al betekende de Eerste Wereldoorlog het feitelijke failliet van de Tweede Internationale. Van overtuigd Europeaan en kosmopoliet leek de dichter veranderd in een patriottische ijzervreter. De verbale geweldenaar Verhaeren wordt vaak vergeleken met de vitalist Walt Whitman, net zoals de Chileen Pablo Neruda met wie de Franstalige Vlaming Verhaeren opvallende parallellen vertoont.

verschenen: November 2016, blz. 917

jaargang: 83/10