Herman De Dijn

Emoties. Een filosofische analyse

Emoties zijn meer dan irrationele, subjectieve gevoelens. Zij bevatten een weten van de waarden en onwaarden van de werkelijkheid waarop de mens betrokken is. Het hart is de zetel van een eigensoortige redelijkheid, en zonder die redelijkheid is de rationaliteit van het calculerende verstand potentieel gevaarlijk. Anderzijds miskent ook het sentimentalisme, dat het gevoelsleven tot prettige gewaarwordingen wil herleiden, de ware toedracht van emoties.

verschenen: September 1999, blz. 687

jaargang: 66/08