Simon Marijsse

‘En opnieuw lachen ze’. Een filosofische reflectie over Pasolini’s Accattone en de rol van zijn poëzie

Op 2 november 2015 herdacht de Italiaanse kunstwereld het feit dat Pier Paolo Pasolini veertig jaar geleden overleed. Daardoor flakkerde de interesse voor zijn werk weer op. Dit essay stelt zijn recent voor theater geadapteerde film Accattone centraal. Het bespreekt Pasolini’s ‘poëtische cinema’, de relevantie van Accattone binnen Pasolini’s oeuvre, en de actuele waarde van zijn impliciete aanklacht daarin. Ook geeft de auteur een uiteenzetting van de filosofische elementen in de film.

verschenen: Maart 2016, blz. 207

jaargang: 83/03