Aviel Verbruggen

Energie en democratie

Het Electrabel-dossier is op de eerste plaats een maatschappelijk dossier dat over onze democratie gaat en niet zomaar een technisch dossier voor specialisten. In zijn reactie op een artikel van Toon Vandevelde over dit onderwerp (Streven, november 1996) pleit de auteur onder meer voor een duidelijke regelgeving vanwege de overheid en voor open en doorzichtige procedures.

verschenen: Maart 1997, blz. 234

jaargang: 64/03