Guido De Lepeleire

Energie-infrastructuur voor de toekomst: de warmtedistributie

De eenmalige energievoorraden, waarop heel onze technologische euforie tot nog toe heeft geteerd, raken zeker en niet eens zo traag uitgeput. In de volgende decennia moet niet alleen worden gesleuteld aan de overdreven energievraag, maar even zeer aan nieuwe energie-infrastructuren, die o.m. door warmtedistributie in stedelijke gebieden een veel zuiniger verbruik van de schaarser wordende primaire energie kunnen verzekeren.

verschenen: Maart 1979, blz. 531

jaargang: 46/06