J.H. van Meurs

Enige controversen over drugs en drugbeleid

Gezien de onzekerheid van het publiek over drugs doet de auteur een poging tot gedeeltelijke analyse, waarbij hij beslist niet een algemene vrijheid ten aanzien van drugs bepleit, maar zich wel keert tegen een ongenuanceerd afschrikkingsbeleid van de overheid. Schrijver staat een decriminalisering van het gebruik van soft drugs voor, mits er een depathologisering plaatsvindt. Er zouden wettelijke bepalingen kunnen worden ontworpen in de trant van de regeling voor het gebruik van alcoholica en tabak.

verschenen: Juni 1971, blz. 945

jaargang: 38/09