Jan van Kilsdonk

Enkele randvoorwaarden voor het kerkelijk ambt

Onlangs vierde de dominicaan Jan Nieuwenhuis zijn gouden priesterfeest. Tijdens de plechtigheid in de Amsterdamse Dominicuskerk hield Jan van Kilsdonk een toespraak over de randvoorwaarden van het kerkelijk ambt: ‘Vrij zijn van, ja zeker, maar dat deden de heidenen ook. Maar, vrij zijn vóór, daar spreekt Jezus over. Over de vereenzelviging met de armen […]. Dat is in de kerken van alle eeuwen een héél wat hachelijker en goddelijker vraagstuk dan het celibaat’.

verschenen: November 1998, blz. 867

jaargang: 65/10