L. Baeck

Er broeit iets in de Filippijnen

De Filippijnse samenleving wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door een groeiend onbehagen. Het land maakt een geweldige ontwikkeling door en deze schijnt o het ogenblik een kritische faze te hebben bereikt. Terug van een bezoek aan de Filippijnen, geeft de auteur een schets van de sociale genese van deze groeispanning en van haar voedingsbodem.

verschenen: Juni 1971, blz. 913

jaargang: 38/09