R. Jolie-Mulier & W. Bosmans

Er komt nooit democratie zonder autonome informatie

De nieuwsmedia in België worden beheerst door groepen en mensen die een machtspositie hebben in de samenleving. Zo wordt informatie verschaft vanuit een machtsrelatie. Om goede informatie te krijgen is een fundamenteel andere relatie vereist: een hulprelatie, die zich uitdrukkelijk op het standpunt van ‘de andere’ plaatst en hem stimuleert tot zelfbepaling. Het informatie-apparaat moet een autonome spiegelstructuur vormen tegenover de zuil van de macht. Anders is in de maatschappij van vandaag geen democratie meer mogelijk.

verschenen: December 1970, blz. 244

jaargang: 38/03