E.J.K. Cleuver

Eric Alfred Leslie Satie

Erik Satie blijkt een van de rijkst begaafde mensen te zijn in Frankrijk uit de tweede helft van de 19e eeuw. Ui het boek dat zijn teksten weergeeft, blijkt wat een grote invloed hij op de cultuur van zijn dagen heeft gehad.

verschenen: December 1976, blz. 235

jaargang: 44/03