Paul Claes

Erik van Godfried Bomans

Een sprookje (of een fabel?) onder het ontleedmes leggen, kan oneerbiedig of pedant lijken. Weerstaat de geanalyseerde tekst daaraan, dan kan het ook een hulde zijn. En zo is het door de auteur beslis bedoeld. Een postume hulde aan Godfried Bomans en meteen een manier om te laten zien hoe een moderne literatuurbenadering dingen kan verhelderen die anders slechts vaag en subjetief omschreven blijven.

verschenen: Mei 1972, blz. 790

jaargang: 39/08