Jos Pouls

Erinnerungsort Weimar

Over ‘plaatsen van herinnering’ en geschiedschrijving

Uit onvrede met de officiële Franse historiografie ijkte de Franse historicus Pierre Nora vanaf 1980 het concept ‘lieux de mémoire’. Nora centreerde het Franse verleden rond een aantal fysieke ‘plaatsen van herinnering’. Na hem gingen ook andere Europese landen aan de slag met hun herinneringsplaatsen. Zo ook Duitsland, dat tussen 2001 en 2003 zijn ‘Erinnerungsorte’ presenteerde. Één daarvan is de Saksische stad Weimar, waar diverse historische relicten en monumenten verwijzen naar beroemde Duitse cultuurdragers zoals Goethe, Schiller en Nietzsche. Maar vlakbij Weimar ligt ook het concentratiekamp Buchenwald. Weimar is aldus een plek waar de weerbarstige ambivalentie van Duitsland op prangende wijze naar voren komt.

verschenen: Mei 2006, blz. 387

jaargang: 73/05