Louis Van den Wyngaert

Ernst Bloch : een filosofie van de hoop

De kern van Blochs filosofie is het ontstaan van een kwalitatief nieuwe toekomst. De grondslag van die hoop zoekt hij in de richting van de reëel bestaande tendensen. Omdat hij hun snijpunt niet zoekt in het verleden, maar in de toekomst, brengt Bloch verschillende sferen en disciplines op een oorspronkelijke wijze met elkaar in verband. Kunst, godsdienst, ethiek worden ieder op hun manier anticipaties van de geheel nieuwe ‘utopische’ toekomst.

verschenen: September 1971, blz. 1164

jaargang: 38/11