Antoon Vergote

Ervaringsgeloof en geloofservaring

Onder de invloed van oudere en recente cultuurmutaties zijn christelijke verkondiging en beleving zoveel belang gaan hechten aan de geloofservaring, dat geloven geen andere inhoud meer dreigt te hebben dan wat elkeen ervan ervaren en ermee aanvangen kan. Als een specifieke daad van vertrouwvolle overgave aan de persoonlijk God dient het eigen karakter van het christelijk geloof – desgevallend opnieuw – erkend te worden, wil geloven zich kunnen ontwikkelen en volmaken tot een authentieke, verinnerlijkte en bevrijdende geloofservaring.

verschenen: September 1985, blz. 891

jaargang: 52/11