Jürgen Moltmann

Eschatologie, globalisatie en terrorisme

De feiten van 11 september 2001 dwingen ook tot een theologische bezinning over eindtijd en toekomst. Terroristen denken dat mensen een nieuwe schepping kunnen afdwingen door de wereld te vernielen. Christenen geloven daarentegen dat alleen God een nieuwe schepping kan beginnen, door de oude schepping om te vormen tot onsterfelijkheid en heerlijkheid en zo het kwade te overwinnen. In de christelijke hoop is daarom geen plaats voor apocalyptische beelden van het einde van de wereld en van de geschiedenis. Mensen kunnen eindtijdcatastrofen uitlokken, in God is alleen leven.

verschenen: Januari 2002, blz. 4

jaargang: 69/01