Herman Simissen

Et si omnes ego non

Theodor Lessing over de Eerste Wereldoorlog en de westerse beschaving

Door veel intellectuelen in Europa werd het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog met enthousiasme begroet. Zo niet door de Duitse filosoof Theodor Lessing, die zich onmiddellijk uitsprak tegen de oorlog. Terugkijkend op de verschrikkingen van 1914-1918, zagen velen de Eerste Wereldoorlog als een diepe crisis in de westerse beschaving. Ook in dit opzicht was Lessing een andere opvatting toegedaan: de oorlog was geen crisis in de beschaving, maar toonde naar zijn mening juist wat het wezen van de westerse beschaving was.

verschenen: Juli 2015, blz. 605

jaargang: 82/07