Robrecht Van Driessche

Ethiek en economie, een verkenning

Zowel op het internationale en nationale vlak als op het niveau van vele ondernemingen, groeit de onvrede met de gevestigde, economische theorie en praktijk, die niet opgewassen blijkt te zijn tegen vitale problemen van de nabije en verre toekomst. Wellicht – en hopelijk – zit daarin een nieuwe kans om de ethische vooronderstellingen en de niet minder ethische (of onethische) implicaties van ons hele economische bedrijf te betrekken in een open, interdisciplinaire dialoog en aldus de ethiek zelf bewust te integreren in de opbouw van een economie voor de toekomst.

verschenen: Februari 1980, blz. 398

jaargang: 47/05