J.F. Malherbe

Ethiek en menselijke erfelijkheid

De recente ontwikkeling van de bio-medische wetenschap en techniek brengt onontkoombaar met zich dat – al dan niet – ingrijpen in het ‘natuurlijk’ verloop der dingen steeds meer een vrije beslissing wordt, die de mens moreel te verantwoorden krijgt. Op grond van een interdisciplinair onderzoek, aan het onderwerp gewijd, probeert de auteur de eigenlijke inzet en draagwijdte van het bio-ethische debat zo scherp mogelijk te omlijnen.

verschenen: November 1981, blz. 108

jaargang: 49/02