Ria van den Brandt

Etty Hillesum en ‘haar katholieke vereerders’

Pleidooi voor een meer kritische benadering van een bijzonder document

‘Katholieke vereerders’ van Etty Hillesum (1914-1943) plaatsen de dagboeken en brieven van deze joodse schrijfster graag in de christelijke mystieke canon. Ria van den Brandt laat de voor- en nadelen zien van het christelijk mystieke referentiekader als interpretatiemodel. Zij kritiseert onderliggende vereenvoudigingen en mythologiseringen en komt op voor een meer zorgvuldige lezing van de integrale editie en de secundaire literatuur over Etty Hillesum.

verschenen: November 2003, blz. 882

jaargang: 70/10