Ignace Lottman

Eugen Drewermann

Tussen Griekse mythe en joodse halacha

De omstreden Duitse theoloog Eugen Drewermann (°1940) hecht zoveel waarde aan de Griekse mythe dat de joodse leefregel, de halacha, in zijn denken onvoldoende plaats lijkt te krijgen. Zijn streven om de moderne mens te helpen de oerangst te overwinnen om Gods liefde te kunnen ervaren, wordt daardoor echter niet ontkracht.

verschenen: Februari 1993, blz. 128

jaargang: 60/02