Claude Cheysson

Europa en de Derde Wereld

Hoe kan een nog verre van eengemaakt Europa een gemeenschappelijke economische en handelspolitiek voeren, die de landen van de Derde Wereld echt ten goede komt? Aan de, in het kader van de ‘Lomé-overeenkomst’, reeds gerealiseerde en nog geplande vormen van samenwerking kent de auteur een modelwaarde toe, die inspirerend en richtinggevend zou kunnen zijn voor de toekomstige betrekkinen tussen de Europese Gemeenschap en de Derde Wereld.

verschenen: Oktober 1979, blz. 16

jaargang: 47/01