F.A.M. Alting von Geusau

Europa en de wereldvrede

Het verloren perspectief

De auteur, die Nederland vertegenwoordigde o.a. op de laatste Algemene Vergadering der Verenigde Naties, analyseert in een nieuw boek de ontwikkelingen van Europa in verband met de Vrede. ZIjn bevindingen zijn niet zo rooskleurig. Hij zegt: ‘De VN in 1975 kunnen niet langer meer beschouwd worden als een organisatie die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een deugdelijke wereldorde. Het Europese kolonialisme en zijn gevolgen, de twee wereldoorlogen van deze eeuw en de ideologische verdeeldheid daarna zijn de diepere oorzaken van de huidige crisis’!

verschenen: Januari 1976, blz. 305

jaargang: 43/04