Guido Vanheeswijck

Europa, het Romeinse aquaduct

Traditioneel worden Griekenland en de joods-christelijke traditie als bepalende ingrediënten gezien voor het (oude) Europa: Athene en Jeruzalem vormen de bakermat van de oude Europese cultuur. Athene staat voor de ontwikkeling van de Griekse rationaliteit en de Griekse democratie; Jeruzalem is de plek waarmee de grote monotheïstische religies – het jodendom en het christendom – zijn verbonden. Maar wat is dan de inbreng van Rome? In het spoor van de Franse filosoof Rémi Brague gaan we op zoek naar de bijdrage van Rome aan de identiteit van Europa.

verschenen: April 2011, blz. 293

jaargang: 78/04