Erik Brusten

Europa op zoek naar nieuwe structuren

De revoluties die afgelopen herfst in Midden- en Oost-Europa plaatsvonden, hebben het aanzien van het oude continent grondig veranderd. De premissen van Jalta en de Koude Oorlog moeten plaatsmaken voor een hereniging van Europa. In dit proces kan de Europese Gemeenschap de rol van voortrekker spelen. De zoektocht van Europa naar zichzelf en naar nieuwe structuren belooft boeiend te worden, maar is niet zonder risico’s. Europa : op zoek naar nieuwe structuren (1990)

verschenen: Mei 1990, blz. 699

jaargang: 57/08