Jan Kerkhofs

Europa: welk antwoord voor welke christenen?

Van 28 november tot 14 december wordt te Rome de eerste Europese bisschoppensynode gehouden. Over welk Europa zullen de kerkleiders van de grootste religieuze gemeenschap in Europa het dáár hebben? Het ‘gemeenschappelijke huis’ plaatst hen voor heel nieuwe uitdagingen, ook binnen de kerken zelf. Europa : welk antwoord voor welke christenen ?

verschenen: November 1991, blz. 99

jaargang: 59/02