Hugo Gijsels

Europese wapens in Angola en Zuid-Afrika

Dit artikel signaleert een proces dat al geruime tijd aan de gang is, al blijkt het ook in onze vrije wereld bijzonder moeilijk om over de wapenhandel iets meer dan een fragmentarische informatie – met name uit officiële bronnen – op het spoor te komen.

verschenen: Maart 1976, blz. 496

jaargang: 43/06