Maurice Adams & G. Geudens

Euthanasie als politiek-ideologische splijtzwam?

Variaties op de thema’s autonomie en zelfbeschikking

De euthanasiekwestie gaat in België de richting uit van een conflict tussen meerderheid en minderheid, vrijzinnigen en katholieken. Maar verzuiling en partijpolitiek zijn niet de juiste weg om een dergelijk vraagstuk te regelen. Over zelfbeschikking en verwante ethische begrippen is in een democratische samenleving ernstig en zelfkritisch overleg nodig.

verschenen: Mei 2000, blz. 401

jaargang: 67/05