Ernst Hirsch Ballin

Euthanasie als strafbaar feit

Waarborgen bij overmacht

In Nederland wordt euthanasie niet gelegaliseerd, het blijft een strafbaar feit. Maar er is een regeling getroffen die in noodgevallen levensbeëindiging van strafvervolging vrijstelt. Over de emotionele geladen discussies die daaraan voorafgingen, schrijft de Nederlandse minister van Justitie: ‘Ook voor mij persoonlijk hadden zij een betekenis die uitging boven de gangbare werkzaamheden op het Ministerie van Justitie’. De visie en het beleid van een christelijk bewindsman.

verschenen: Februari 1994, blz. 108

jaargang: 61/02