P.H.M. Schillings

Euthanasie. Een historische verkenning

De bestaande meningsverschillen en zelfs misverstanden omtrent euthanasie betreffen zowel de begripsomschrijving als de – mogelijk, wenselijk, ontoelaatbaar geachte – praktijken. Een noodgedwongen nog vrij summiere historische verkenning van de evoluerende opvattingen over een ‘goede dood’ en de (in neutrale of ronduit negatieve zin) be-denkelijke praktijken van het verleden, kan enige klaarheid brengen in het lopende euthanasiedebat en o.m. onbedachtzaamheid of overhaasting in de besluitvorming helpen voorkomen.

verschenen: Maart 1987, blz. 483

jaargang: 54/06