Ton Vink

Euthanasie en de waarde(n) van de goede dood

Welke waarde(n) hechten wij aan een goede dood? Dat zijn twee vragen in één, die met elkaar samenhangen én die mede bepaald worden door de vraag wat we onder een ‘goede dood’ willen verstaan. Merkwaardig genoeg wordt die laatste vraag nauwelijks gesteld. In deze bijdrage bespreekt de auteur daarom vier gestaltes van een ‘goede dood’ of eu thanatos: een goede dood als ‘met leven ophouden’; een goede dood als ‘wegglijden in the big sleep’; een goede dood als ‘artseneuthanasie’; en een goede dood als ‘zelfeuthanasie’. Daarnaast komen de consequenties van het onderscheid tussen een natuurlijke en een niet-natuurlijke dood en van het optreden van politie en justitie aan bod.

verschenen: September 2014, blz. 691

jaargang: 81/08