Fernand Van Neste

Euthanasie

Ethische reflectie en beleid

Na twee eerdere artikelen – Euthanasie. Rechtsethische beschouwingen, november 1986, en Het euthanasiedossier, februari 1994 – komt de rechtsfilosoof en -ethicus F. Van Neste nog eens terug op de vraag of en hoe er, na Nederland, ook in België een legalisering of regulering van euthanasie moet komen. Hoe dan ook, vooraf moeten we de ethische vraag stellen: welke menselijke waarden zijn hier in het geding en welke plichten van artsen en gemeenschap volgen daaruit? Pas na afweging daarvan kunnen we tot een verantwoord beleid komen.

verschenen: September 1995, blz. 675

jaargang: 62/08