Fernand Van Neste

Euthanasie

Rechtsethische beschouwingen

Waarom moet een ethisch verantwoord geacht, euthanaserend handelen toch zo nodig in het recht ingeschreven en als een recht op zelfbeschikking omschreven worden? Tegen beide opvattingen uit de auteur fundamentele bezwaren en hij vindt dat er in een specifiek medische ethiek genoeg speelruimte bestaat om dergelijke uitzonderingssituaties aan te kunnen, zonder daar algemene rechtsregels en bedenkelijke (mensen)rechten mee te zullen of moeten verbinden.

verschenen: November 1986, blz. 99

jaargang: 54/02