Jan Lambrecht

Evangelie en geweldloosheid

Is volstrekte geweldloosheid als enige christelijke gedragsregel in alle omstandigheden zo maar af te leiden uit zogenaamd letterlijke uitspraken in het evangelie? Als exegeet plaatst de auteur een aantal van deze uitspraken terug in hun taalkundige en historische context, en betoogt dat een minder rechtlijnige interpretatie ervan geenszins een afzwakking hoeft te betekenen van de evangelische eis tot een individueel en collectief omdenken in de intermenselijke verhoudingen.

verschenen: Mei 1987, blz. 675

jaargang: 54/08