Louis Van Bladel

Evangelie en maatschappelijke structuren

Er kan moeilijk aan getwijfeld worden dat het evangelie iets – om niet te zeggen heel veel – te maken heeft met menselijke verhoudingen. Maar houdt het ook een oproep in om ons voor betere maatschappelijke (economische, politieke, culturele) structuren in te zetten? De auteur meent van wel, niet alleen omdat de zogeheten korte (intersubjectieve) en de zogeheten lange (structurele) relaties tussen de mensen niet gescheiden kunnen worden, maar ook en vooral omdat het evangelie getuigt van een uitdrukkelijk structurele visie op de mens en een uidrukkelijk verlossende visie op de structuren.

verschenen: Januari 1974, blz. 323

jaargang: 41/04