Alain Van Der Beken

Evangelie voor Afrikanen

Een getuigenis

Lange tijd is evangelisatie als een bergpad geweest dat uitsluitend van boven naar beneden bewandeld werd: westerse spreek- en denkwijzen werden, woord voor woord, in de inheemse talen omgezet. De auteur illustreert met veelzeggende voorbeelden hoe moeizaam maar tevens hoe verrassend en verrijkend de weg andersom kan zijn.

verschenen: Oktober 1983, blz. 37

jaargang: 51/01