Christophe Van Gerrewey

Ex oriente lux, ex arte lux

Boris Groys in het domein van de taal

De kunsttheoreticus en filosoof Boris Groys definieert in zijn recentste boek het communisme als ‘de heerschappij van de taal’. Het communistische postscriptum is geen voldragen politieke theorie of wetenschappelijke historiografie. Het presenteert wel een driedubbele uitdaging: elke vorm van links denken wordt tot zijn essentie teruggebracht, de klassieke westerse kritiek wordt op een lachwekkende manier ontbloot, en de talige (en dus communistische) onderbouw van vele culturele en artistieke praktijken wordt opnieuw in de steigers gezet.

verschenen: September 2010, blz. 698

jaargang: 77/08