Daniël Cuypers

Exit de doodstraf

België is één van de laatste landen in Europa om de doodstraf principieel af te schaffen. Toch verloopt dit afschaffingsproces geenszins vlot. Het wetsontwerp Wathelet omzeilt de inhoudelijke discussie met voornamelijk pragmatische argumenten. Dat is en emiste kans want de afschaffing raakt de essentie van het strafrecht.

verschenen: November 1994, blz. 894

jaargang: 61/10