Patrick Madigan

Expressief individualisme, de cultus van de kunstenaar als genie, en de Lucifer van Milton

Veelal wordt voetstoots aangenomen, dat het uiteindelijke voorbeeld dat ons in de westerse beschaving voor ogen staat, een christelijk karakter heeft. Dit is echter niet het geval: het is luciferiaans. Dit voorbeeld werd beschreven door de Engelse dichter John Milton, verspreid door de Engelse romantische dichters, en is nu algemeen verspreid geraakt. We karakteriseren deze houding nu als ‘expressief individualisme’.

verschenen: Maart 2016, blz. 197

jaargang: 83/03