Erik Faucompret

Extreem-rechts in West-Europa

Gedurende de jongste jaren valt een heropleving waar te nemen van extreem-rechtse ideeën in omzeggens alle Westeuropese landen. De voorgestelde programma’s zijn weinig coherent en doen vooral beroep op de afkeer voor niet-Europese vreemdelingen die blij kbaar leeft bij een deel van het kiezerscorps.

verschenen: Maart 1993, blz. 215

jaargang: 60/03