Herman-Emiel Mertens

Feministische theologie

Na de bevrijdingstheologie – en daarmee nogal nauw verwant – dient zich nu ook een feministische theologie aan. Het gaat daar niet in de eerste plaats om de al veel besproken promotie van de vrouw tot het priesterambt, maar wel om een echt theologische bezinning op de openbaringsbronnen én hun traditionele interpretatie, zoals die beide getekend en vertekend werden door de vanzelfsprekend ‘mannelijke’ socio-culturele context.

verschenen: Juni 1981, blz. 771

jaargang: 48/09